Lieve Vander Elst

  0479 75 72 77
  Lieve.Vanderelst@coachbureau.be
  Averbode

Lieve heeft een scherp oog voor het potentieel en de eigenheid van ieder individu. Hierbij steunt ze op haar jarenlange ervaring in de HR-wereld. Zij heeft een diploma in Arbeidsagogiek en is opgeleid tot preventieadviseur en stress & burn-out coach. Als loopbaancoach richt ze, vanuit haar passie voor persoonlijke ontwikkeling, de schijnwerper op talenten, vaardigheden en dromen. Samen met haar coachees maakt ze analyses die ze koppelt aan realistische doelstellingen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan een concreet stappenplan waarmee de klant daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Haar klanten omschrijven haar als authentiek, inspirerend, ruimdenkend maar bovenal zeer betrokken. Lieve biedt geen voorgekauwd begeleidingstraject aan, maar wel een persoonlijke en individuele coaching.